Vetenskap
i fokus
Fotograf: Ingrid Bergman

Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

 

Vill du studera naturvetenskapliga ämnen? Basåret kan ge full behörighet till högskola och universitet. Innehållet är likvärdigt med tekniskt- eller naturvetenskapligt basår vid universitet eller högskola i kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret är folkhögskolans alternativ till gymnasieskola och komvux.

Basåret hos oss ger möjlighet att söka till högre utbildning och tillsammans med högskoleprovet kan det öka dina chanser att komma in på drömutbildningen. Vid Gamleby folkhögskola finns många olika inriktningar och kurser, som berikar studiemiljön och bidrar till intressanta möten.

  • Utbildning: 1 år
  • Inträdeskrav: Ma 2b, 2c eller motsvarande (Ma B)
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 27 augusti 2018
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

Timplan 2016-2017

Grundkurs

Obligatoriskt
60-minuterslektioner per vecka

Biologi 1/2*,  4 tim
Friskvård,  1 tim
Fysik 1/2*,  6 tim
Kemi 1/2*,  4 tim
Klasstid,  2 tim
Matematik,  4 tim

SUMMA GRUNDKURS,  21 tim

Tillval

Fairtrade,  2 tim
Historia HT,  3 tim
Matematik,  2 tim
Religion VT,  3 tim
Svenska 3,  2-3 tim

 

*BI/FY/KE
Läses terminsvis; kurs 1 under höstterminen och kurs 2 under vårterminen.

FAIRTRADE
1 timma är planering och teoretiskt arbete. 1 timma är tid för engagemang i skolans kioskverksamhet.

KURSLÄNGD
Alla studerande läser 39 veckor (inkl lov).

STUDERANDERÅD
Alla klasser utser representanter till skolans studeranderåd.