Kreativitet
och reflektion

Gestaltande fotografi distans

Är du intresserad av fotografi? Det här är en kurs för dig som vill reflektera över den kreativa processen och diskutera dina bilder för att bättre kunna beskriva och utveckla din visuella gestaltning. Att studera på distans innebär att den mesta undervisningen sker över nätet. Det är flexibelt och bekvämt för dig som inte kan eller vill flytta och som kanske vill jobba samtidigt som du studerar.

Detta är en onlineversion av Gestaltande fotografi. Läs mer om att studera på plats i Gamleby här!

  • Utbildning: 1 år heltidsstudier på distans
  • Inträdeskrav: Arbetsprover
  • Ansökan: Ansökan för kursstart aug 2018 är stängd
  • Kurstid: Start 30 augusti 2018
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: simon.berg@gamlebyfolkhogskola.se

Här får du möjlighet att fördjupa dig i fotografiets inneboende möjligheter. Kursen är för dig som har grundläggande tekniska kunskaper i fotografering och bildkommunikation och som kan arbeta med fotografi på egen hand. Du har tillgång till vägledning och professionella råd under hela utbildningen.

Undervisningen varvar internetbaserade praktiska övningar, till exempel bildbehandling och redigering av rörlig bild med teoretiska studier i fotografi såsom bildanalys och konceptuell fotografi. Konstruktiv bildkritik och diskussioner med deltagare och lärare utgör en viktig del i utbildningen. Du kommer att få träna dig på att tala om och förstå dina egna och andras bildprojekt.

Du som antas till kursen förväntas ha en stark egen drivkraft. Under utbildningen ligger tyngdpunkten på att genomföra och presentera ett självständigt gestaltande arbete. Internetbaserade gruppdiskussioner och individuell vägledning kommer att ge dig stöd i ditt arbete. Din handledare möter dig på den nivå du befinner dig och hjälper dig i din utveckling.

Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda dig för högre fotografiska studier eller professionell konstnärlig verksamhet. Målet är att du under utbildningen ska stärka din gestaltande förmåga och utvecklas i din kreativa process som resulterar i ett färdigt gestaltande arbete.