Huvudman för Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskolas huvudman är Landstinget i Kalmar län och är en av fyra folkhögskolor med samma huvudman. Övriga skolor är Vimmerby folkhögskola, Högalids folkhögskola och Ölands folkhögskola.

Skolans styrelse är gemensam för de fyra folkhögskolorna inom Landstinget i Kalmar län och den har haft fyra ordinarie sammanträden under 2017. De tio ledamötena i folkhögskolestyrelsen utses formellt av landstingsfullmäktige och under 2017 har den haft följande ledamöter:

 

Linda Fleetwood Linda (V) ordförande 

Pierre Edström (L) vice ordförande 

Ingmari Söderblom (MP) Gamleby 

Christel Alvarsson (C) Gamleby 

Kerstin Arvidsson (S) Högalid 

Andres Andersson (KD) Högalid 

Peter Högberg (S) Vimmerby 

Janita Kirchberg (SD) Vimmerby 

Henrik Nilsson Bokor (S) Öland 

Åke Bergh (M) Öland 
 
Gamleby folkhögskola har två kontaktpolitiker i styrelsen (se ovan). De besöker skolan regelbundet och träffar både personal och kursdeltagare.
 
Ansvarig tjänsteman för folkhögskolestyrelsen är chefen för bildningsförvaltningen, Gull-Britt Johansson.