Huvudman för Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet vars huvudman är Landstinget i Kalmar län. De andra landstingsfolkhögskolorna är Vimmerby, Högalid och Ölands folkhögskola. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Folkhögskolestyrelsen 2015-01-01—2018-12-31

 

Linda Fleetwood Linda (V) ordförande, linda.fleetwood@ltkalmar.se

Pierre Edström (L) vice ordförande, pierre.edstrom@ltkalmar.se

Christel Alvarsson (C) kontaktpolitiker för Gamleby folkhögskola, christel.alv@hotmail.com

Andres Andersson (KD) anders.andersson@kristdemokraterna.se

Kerstin Arvidsson (S) kerstinilindsdal@hotmail.com

Peter Högberg (S) peter@peterhogberg.se

Janita Kirchberg (SD) janita.kirchberg@gmail.com

Henrik Nilsson Bokor (S) henrik.bokor@gmail.com

Åke Bergh (M) a.ake.bergh@gmail.com
 
 
Ersättare:
 
Jonny Bengtsson (S) jonny.be@telia.com
 
Elin Landerdahl (M) elin.landerdahl@moderat.se
 
Maria Robertsson (C) maria.robertsson@monsteras.se
 
Gunnar Westling (MP) gunnar_westling@telia.com